Tudor - Opris Enciclopedia - bogdanvetu.ro - Natura | PDF

Vierme de noapte preliminar maghiar

În vederea omologării sistemelor de protecție frontală ca unități tehnice separate, orice trimitere la vehicul poate fi interpretată ca trimitere la cadrul pe care este montat sistemul pentru testare și care este destinat să reprezinte dimensiunile exterioare ale părții frontale ale tipului de vehicul pentru care se omologhează sistemul; 1. Include toate structurile vehiculului destinate să protejeze vehiculul în cazul implicării într-o coliziune frontală la viteză mică cu alt vehicul și, de asemenea, orice elemente atașate de această structură, cum ar fi plăcile de fixare a numerelor de înmatriculare.

Nu include echipamentele montate pe vehicul în urma omologării destinate să ofere vehiculului protecție frontală suplimentară; 1. Structurile, cu o masă maximă mai mică de 0,5 kg, destinate exclusiv protecției lămpilor, sunt excluse de la această definiție; 1.

Pentru vehicule care au suprafața superioară a capotei înclinată în jur de 50°, astfel încât linia dreaptă face un contact continuu sau contacte multiple, în loc să aibă doar un contact punctiform, linia de referință este determinată cu linia dreaptă înclinată spre spate la un unghi de 40°. La vehiculele cu o astfel de formă încât primul punct de contact se află pe extremitatea inferioară a liniei drepte, punctul de contact se consideră ca fiind linia de referință a marginii anterioare a capotei, în acea poziție laterală.

Pentru vehiculele cu vierme de noapte preliminar maghiar astfel de formă încât primul punct de contact se află pe extremitatea superioară a liniei drepte, linia geometrică trasată de 1 mm definită la punctul 1. Marginea superioară a barei de protecție este considerată, de asemenea, ca margine anterioară a capotei în sensul prezentei directive, în cazul în care este atinsă de linia dreaptă în cursul acestei proceduri; 1.

Ea reprezintă linia geometrică a punctelor de contact de la extremitatea superioară vierme de noapte preliminar maghiar o linie dreaptă de mm lungime și sistemul de protecție frontală sau partea anterioară a vehiculului oricare din acestea este atinsă la impactcând linia dreaptă menținută paralelă cu planul longitudinal vertical al vehiculului și înclinată spre spate cu 20°, este deplasată de-a lungul părții anterioare a vehiculului, menținându-se contact cu solul și cu suprafața sistemului de protecție frontală sau cu vehiculul; 1.

Reprezintă linia geometrică a punctelor de contact de la extremitatea inferioară între o linie dreaptă de mm lungime și paraziti mms de protecție frontală, atunci când linia dreaptă menținută paralelă cu planul longitudinal vertical al vehiculului și înclinată spre față cu 25°, vierme de noapte preliminar maghiar deplasată de-a lungul părții anterioare a vehiculului, menținându-se contact cu solul și cu suprafața sistemului de protecție frontală sau cu vehiculul; 1.

vierme de noapte preliminar maghiar

Banda este menținută întinsă pe întreg parcursul operațiunii, cu un capăt în contact cu solul, în plan vertical sub fața anterioară a barei de protecție și cu celălalt capăt menținut vierme de noapte preliminar maghiar contact cu suprafața superioară frontală.

Vehiculul se află în poziția normală de rulare; 1. Pentru vehicule care au suprafața de sus a sistemului de protecție frontală înclinată în jur de 50°, astfel încât linia dreaptă să facă un contact continuu sau contacte multiple, nu doar un contact punctiform, linia de referință este determinată cu ajutorul liniei drepte înclinate spre spate cu un unghi de 40°; 1.

Valorile lui HPC pentru care intervalul de timp t1-t2 este mai mare de 15 ms nu sunt luate în considerare pentru calculul valorii maxime.

vierme de noapte preliminar maghiar

Sisteme de protecție frontală Următoarele vierme de noapte preliminar maghiar se aplică atât sistemelor de protecție frontală montate pe vehicule noi, cât și sistemelor de protecție frontală furnizate ca unități tehnice separate, pentru a fi montate pe vehicule specifice.

Vierme de noapte preliminar maghiar toate acestea, cu acordul autorității de omologare competente, cerințele de la punctul 3 pot fi considerate ca fiind îndeplinite integral sau parțial de orice încercare echivalentă efectuată asupra sistemului de protecție frontală în temeiul unei alte directive privind omologarea.

Componentele sistemului de protecție frontală trebuie să fie proiectate astfel încât toate suprafețele rigide care pot fi atinse de o sferă de mm să aibă o rază de curbură minimă de 5 mm.

Înălțimea sistemului de protecție frontală, atunci când este montat pe un vehicul, nu trebuie să fie în nici un punct mai înaltă cu mai mult de 50 mm față de linia de referință a marginii anterioare a capotei, definită la punctul 1.

  1. Cure détox ampoules
  2. Cuvinte cheie | bogdanvetu.ro - Site-ul de stiri al TVR
  3. O mașină de scris Braille acționată manual Perkins acceptă maximum 42 de celule pe linie marginile sale sunt reglabileiar hârtia tipică permite 25 de linii pe pagină.
  4. bogdanvetu.ro · dumitrescustefan/bert-base-romanian-uncased-v1 at main
  5. Should a papilloma be removed
  6. Influena Lunii asupra fenomenelor biologice era cunoscut nc din antichitate.

Sistemul de protecție frontală nu trebuie să mărească lățimea vehiculului pe care este montat. Se consideră că această cerință este îndeplinită dacă sistemul de protecție frontală este încorporat sau integrat în caroserie sau dacă extremitatea sistemului este îndoită astfel încât să nu poată fi atinsă de o sferă de mm, iar spațiul dintre extremitatea sistemului și partea înconjurătoare a caroseriei nu depășește 20 mm. Sub rezerva dispozițiilor de la punctul 2. Discontinuitățile locale în conturul general al părții de dedesubt a caroseriei cum ar fi deschiderile grilelor, prizelor de aer etc.

În orice poziție laterală de-a lungul vehiculului, pentru a păstra beneficiile barei de protecție a vehiculului, distanța longitudinală dintre extremitatea anterioară a barei de protecție și extremitatea anterioară a sistemului de protecție frontală nu trebuie să depășească 50 mm.

Cuvinte cheie: T

Sistemul de protecție frontală nu trebuie să reducă în mod semnificativ eficacitatea barei de protecție. Această cerință se consideră ca fiind îndeplinită în cazul în care există cel mult două componente verticale și nici o componentă orizontală a sistemului de protecție frontală care se suprapun peste bara de protecție.

Sistemul de protecție frontală nu trebuie să fie înclinat în față în raport cu axa verticală.

A se opri din mers. Ajunge înaintea căsuței lui mohorîte, stă în drum și se uită mult la dînsa.

Părțile superioare ale sistemului de protecție frontală nu trebuie să depășească, în sus sau în vierme de noapte preliminar maghiar spre parbrizcu mai mult de 50 mm linia de referință a marginii anterioare a capotei vehiculului, definită la punctul 1. Pentru fiecare punct, măsurarea se face într-un plan longitudinal vertical care traversează vehiculul prin acel punct. Conformitatea cu cerințele altor directive referitoare la omologarea de tip a vehiculelor nu trebuie să vierme de noapte preliminar maghiar compromisă de montarea unui sistem de protecție frontală.

Sistemele de protecție frontală care sunt unități tehnice separate nu pot fi distribuite, oferite pentru vânzare sau vândute în cazul în care nu sunt însoțite de o listă de tipuri de vehicule pentru care sistemul de protecție frontală este omologat și de instrucțiuni clare de asamblare.

Instrucțiunile de asamblare conțin instrucțiuni specifice privind instalarea, inclusiv modalitățile de fixare pentru vehiculele pentru care unitatea a fost omologată și care să permită montarea componentelor omologate pe acel vehicul în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare prevăzute la punctul 2.

Test de coliziune a părții inferioare a unui model de picior cu sistemul de protecție frontală. Unghiul maxim de vierme de noapte preliminar maghiar dinamică a genunchiului nu trebuie să depășească 21,0°, deplasarea dinamică maximă prin forfecare a genunchiului nu trebuie să depășească 6,0 mm, iar accelerația măsurată la extremitatea superioară a tibiei nu trebuie să depășească g.

vierme de noapte preliminar maghiar

Cu toate acestea, pentru sistemele de protecție frontală omologate ca unități tehnice separate pentru utilizare exclusivă la anumite vehicule cu masa totală admisibilă sub 2,5 tone, care au fost omologate înainte de 1 octombriesau la vehicule cu masa totală admisibilă de peste 2,5 tone, dispozițiile de la punctul 3. Unghiul maxim de încovoiere dinamică a genunchiului nu trebuie să depășească 26,0°, deplasarea dinamică maximă prin forfecare a genunchiului nu trebuie să depășească 7,5 mm, iar accelerația măsurată la extremitatea superioară a tibiei nu trebuie să depășească g.

vierme de noapte preliminar maghiar

Cele două încercări se efectuează în locații echivalente, convenite cu autoritatea pentru încercări corespunzătoare. Valoarea unghiului maxim de încovoiere dinamică a genunchiului, a deplasării dinamice maxime prin forfecare a genunchiului și a accelerației măsurate la extremitatea superioară a tibiei se înregistrează.

În cazul în care înălțimea inferioară a sistemului de protecție frontală este mai mare de mm, această încercare trebuie să fie înlocuită de testul de coliziune a părții superioare a unui model de picior cu sistemul de protecție frontală, specificat la punctul 3. Test de coliziune a părții superioare a unui model de picior cu sistemul de protecție frontală.

vierme de noapte preliminar maghiar

Suma instantanee a forțelor de impact la un moment dat nu trebuie să depășească 7,5 kN, iar momentul de încovoiere pe elementul de impact nu trebuie să fie mai mare de Nm.

Testul de coliziune a părții superioare a unui model de picior cu sistemului de protecție frontală se efectuează atunci când înălțimea inferioară a sistemului de protecție frontală în poziție de încercare este mai mare de mm.

Cu toate acestea, pentru sisteme de protecție frontală omologate ca unități tehnice separate pentru utilizare exclusivă la anumite vehicule cu masa totală admisibilă sub 2,5 tone, care au fost omologate înainte de 1 octombriesau la vehicule cu masa totală admisibilă de peste 2,5 tone, dispozițiile de la punctul 3.

Tudor - Opris Enciclopedia - Curiozitatilor.din - Natura

Suma instantanee a forțelor de impact la un moment dat nu trebuie să depășească 9,4 kN, iar momentul de încovoiere pe elementul de impact nu trebuie să fie mai mare de Nm.

Cele două încercări se efectuează în locații echivalente, convenite cu autoritatea de testare corespunzătoare. Valorile sumei instantanee a forțelor de impact și ale momentului de încovoiere pe elementul de impact se înregistrează. În cazul în care înălțimea inferioară a sistemului de protecție frontală este mai mică de mm, această încercare nu este necesară. Test de coliziune a părții superioare a unui model de picior cu marginiea anterioară a sistemului de protecție frontală.

vierme de noapte preliminar maghiar